Czasy Ostateczne

Proroctwa biblijne, które już się wypełniły.Proroctwa biblijne, które już się wypełniły.1. Bramy Jerozolimy: Brama Złota.


Brama Złota prowadziła na dziedziniec Świątyni, była najważniejszą bramą miasta. W 44 rozdziale Ezechiela znajduje się proroctwo dotyczące jej zamurowania.

Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi; lecz była zamknięta. I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Ezech. 44:1-2

Przez 600 lat proroctwo pozostawało niewypełnione, aż w roku 30 Jezus wszedł przez tą bramę i tak pierwsza część tego proroctwa wypełniła się, ale druga wydawała się nieprawdopodobna. Złota brama od czasów panowania Arabów w Jerozolimie prowadziła wprost na dziedziniec Meczetu Omara, miejsce to przyciąga wiernych muzułmanów ze wszystkich części świata. Ponieważ wchodziło się tam przez Złotą Bramę nie było sensu jej zamurowywać - była przecież potrzebna.
W XVI wieku sułtan Sulejman postanowił odbudować mury Jerozolimy razem ze Złotą Bramą. Od razu po jej odbudowie kazał ją zamknąć i zamurować blokami. To niewiarygodne. Wszystkie inne bramy zostały otwarte, ale Złota Brama, najważniejsza ze wszystkich wypełniła proroctwa sprzed 25 wieków. "Ta brama ma być zamknięta, Bóg Izraela wszedł przez nią, dlatego ma być zamknięta."

2. Petra
W czasach biblijnych Petra zwana była Sela a cały jej region: Seir. Do VI w. p.n.e., mieszkali w niej Edomici, potem Nabatejczycy.

Petra była centrum międzynarodowego handlu, przechodziło przez nią wiele szlaków kupieckich, miasto było bogate i bezpieczne, gdyż wejście do niego stanowił wąski przesmyk skalny. W Petrze szerzyła się więc pycha, aroganctwo i okrucieństwo. Mieszkańcy Petry czcili Duszara - Boga słońca, przelewali niewinną krew składając ofiary z ludzi. Proroctwa obwieszczały upadek tego wielkiego miasta:

Jer. 49:16 16. Strach przed tobą i zuchwałość twojego serca omamiły ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę - mówi Pan. Jer. 49:17 17. Edom będzie budził grozę; ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jer. 49:18 18. Jak Sodoma i Gomora, i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone - mówi Pan - tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma.

Izaj. 34:9-15 9. Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą: 10. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze; z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził. 11. Pelikan i jeż zagnieżdżą się w niej, a sowa i kruk będą w niej mieszkać; Pan rozciągnie na niej sznur na spustoszenie i ustawi wagę na zniszczenie. 12. Fauny będą tam mieszkać, nie będzie tam dostojnych narodów, królestwa nie będzie się obwoływać, a wszyscy jego książęta będą niczym. 13. Jego pałace porosną cierniem, pokrzywy i osty będą w ich zamkach; i stanie się mieszkaniem szakali, siedzibą strusi. 14. Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać, tylko upiór nocny będzie tam odpoczywał i znajdzie dla siebie schronienie. 15. Tam wąż będzie się gnieździł i znosił jaja, wylęgał je i zbierał młode przy sobie, tam tylko sępy skupiać się będą, jeden z drugim.

Ezech. 35:1-15 I doszło mnie słowo Pana tej treści:
Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej. I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę, Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem. I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach. W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził. I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie. Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie - sam słyszałem. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem. I poznają, że Ja jestem Pan.


Powyższe proroctwa wypełniły się w stosunku do Petry co do joty. Obrano nowy szlak handlowy na korzyść Palmiry. Handel Petry obumierał. Ludzie opuścili domy i świątynie. Miasto zamieniło się w pustkowie. Wszystko co pozostało to stada dzikich kóz i ptasie gniazda oraz piasek. I znów spełniło się proroctwo, tym razem nie przez bitwy ale przez zmianę drogi handlowej.

3. Mezopotamia, Babilon


Babilon było miastem brudu, wyuzdania i żądzy. Bóg zapowiedział jego upadek, zapowiedział też że nigdy nie będzie odbudowane.

Izaj. 13:17-22 Oto Ja pobudzę przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie dbają i w złocie się nie lubują. Łuki pobiją młodzieńców. Nad płodem łona matki nie zlitują się, ich oko nie weźmie względu na dzieci. I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia; żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce.

Przez wiele wieków wydawało się, że proroctwo się nie spełni. Aż nadeszła noc gdy Medowie i Persowie wkroczyli do miasta a Babilon upadł.

Babilon, najpotężniejsze miasto świata. Babilon — stolica narodu, który wziął w niewolę lud Boży. Babilon poszedł już w zapomnienie. Tylko historycy i archeologowie wygrzebują dowody istnienia pierwszego wymienionego w Biblii królestwa ze złota. Spełniły się słowa Boże wypowiedziane przez proroka. Na terenie zamieszkałym za dni Izajasza ludzie dzisiaj nie mieszkają. Arabowie nie zakładają tu osad. Ruiny stoją samotne i opuszczone. Podobnie jak Sodoma i Gomora, tak Babilon stał się umarłym miastem. Zostały tylko zwiezione tu przed tysiącami lat cegły i kamienie. A zwożono je z miejsc odległych stąd o setki kilometrów, lądem i rzeką. I cóż pozostało z tych tysięcy cegieł naznaczonych imieniem wielkiego budowniczego, króla Nebukadnezara? Tylko pustynia, pełna dzikich sworzeń, hien i szakali.

Babilon upadł w październiku 539 r. p.n.e. Przez pewien czas pozostawał metropolią, aż król Kserkses (485-465) zrównał go z ziemią. Aleksander Wielki chciał przywrócić miastu dawną chwałę. Kazał podnieść świątynie z ruin i odnowić składanie ofiar Mardukowi, ale wkrótce zmarł i odbudowy Babilonu zaniechano. "Nigdy nie zostanie odbudowany"

4. Tyr


Ezechiel opisuje króla Tyru w rozdziele 28: "…Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem i zamieszkuje w siedzibie bogów pośród mórz..."

Ezech. 26:3-9,14,19 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza - gdyż Ja powiedziałem - mówi Wszechmocny Pan - i stanie się łupem narodów. Jego miasta podległe na lądzie będą pobite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz. I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami. (...) Obrócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem gdzie rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem mówi Wszechmocny Pan. (...) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wodyW roku 586 przed Chrystusem Nabuchonodozor zaatakował Tyr. Ale ludzie umknęli ze dobytkiem i skarbami na pobliską wyspę. Przez 240 lat miasto Tyr leżało w gruzach a jego mieszkancy nadal żyli na wyspie.

W końcu Aleksander Wielki wysłał swoje wojsko na Tyr ale zastał je w ruinach, na wyspę zaś nie mógł się dostać bo mieszkańcy obwarowali ją wodnymi zaporami. Nie dał jednak za wygraną. Opracował plan: Postanowił wybudować drogę z lądu do wyspy. Budulec wziął z miasta Tyr. Wojsko wrzuciło całe miasto do morza. Zeskrobali nawet piach. I tak spełniło się proroctwo, miasto Tyr zostało płaskie i nagie jak wierzchołek skały i przykryły je "wielkie wody".

Spełnienie się tego proroctwa zmieniło geografię Libanu. To co było wyspą jest teraz półwyspem. "I nigdy nie będziesz odbudowane".
To proroctwo wypełniło się bardzo dokładnie.

Prawdopodobieństwo wypełnienia się powyższych proroctw:

Prawdopodobieństwo, że Złota Brama zostanie zamurowana. 1 do tysiąca (należało policzyć ile bram z ogromnych miast było zamurowanych)
Petra; 1 do 10
a opuszczenie jej potem: 1 do 50
Babilon: prawdopodobieństwo 1 do 10
że nie będzie zamieszkane 1 do 100
Tyr: 1 do 2
szanse ze kamienie do morza 1 do 10
że będzie jak naga skała 1 do 1000


Prawdopodobieństwo spełnienia się tych wszystkich proroctw: mnożymy to wszystko i otrzymujemy kolosalny wynik:
1 do 2 trilionów
Spełnienie się więc tych wszystkich proroctw "przypadkowo" jest po prostu niemożliwe. Wszystkie te proroctwa zapowiedział ten sam Bóg i wszystkie spełniły się co do joty.

5. Kolejne proroctwo dotyczy narodzin Jezusa Chrystusa.


Prorok Izajasz w Starym Testamencie zapowiada przyjście Jezusa:

Izaj. 9:1-6
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Mich. 5:1-2
Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi.

Zach. 9:9-11
Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. 10. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. 11. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody.

Te proroctwa też się wypełniły, Jezus narodził się w Betlejemie i wjechał do Jerozolimy na oślęciu a lud, który chodził w ciemności ujrzał "światło wielkie". I nazwą go "Bóg mocny".

6. Izrael - prześladowanie, rozproszenie po świecie i ponowny powrót do swojej ziemi.


Ezech. 12:15-16
I poznają, że Ja jestem Pan, gdy rozproszę ich między narodami i rozpędzę po wszystkich krajach. I tylko niewielu z nich zachowam od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali wśród narodów, do których przyjdą, o wszystkich swoich obrzydliwościach - i poznają, że Ja jestem Pan.

5 Moj. 28:64-67
I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.

V księga Mojżeszowa 28.37
Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.

Te proroctwa zostały wypowiedziane jako przestroga, miały się spełnić tylko w razie, gdyby Izrael opuścił swojego Boga. Biorąc pod uwagę, że Jezus był Bogiem można spokojnie uznać, że został opuszczony przez swój lud, który go nie przyjął. Proroctwa więc zapowiadające rozproszenie się Żydów po świecie i ich prześladowanie wypełniły się. W holokauście zginęło 6 milionów Żydów - 1/3 całego narodu. Do dziś Żydzi są przedmiotem kpin i żartów. Są też prześladowani za swoje pochodzenie. Bóg jednak nie zostawił swojego ludu na zawsze, powiedział, że w dniach ostatecznych zbierze Izrael z powrotem do ich Ziemi.
Po 2000 lat nieistnienia znów powstało Państwo Izrael.

„I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak, że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Zasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce I zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt już nie wyrwie ich z ich ziemi którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg” Księga Amosa 9.14-15


Opracowanie: Na podstawie filmu Instytutu Moodiego

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina