Czasy Ostateczne

Koniec świata wg. Ksiegi Daniela


POSĄG Z KSIĘGI DANIELA (Dan. 2,1-49)


Król Babilonu - Nebukadnezar (Nabuchodonozor) w ok. 600 r.p.n.e., dwunastym roku panowania miał tajemniczy sen.
W śnie pokazany mu został posąg wykonany z różnych kruszców (Dan.2,32.33). Nic by nie było w tym dziwnego (bo różne sny mamy) gdyby nie fakt, że był to proroczy sen dotyczący wydarzeń na ziemi. Okres proroczych wydarzeń dotyczył czasów od ówczesnych królowi (ok. 600 r.p.n.e.) do powtórnego przyjścia Jezusa - czyli czasów, które są przed nami. Poszczególne części posągu symbolizowały następujące po sobie mocarstwa. Historia ta została opisana w Księdze Daniela - Dan.2,1-49. Daniel wyjawiając królowi (dzięki objawieniu Bożemu, Dan.2,17-19.27-30) znaczenie snu (posągu) opisał poszczególne cześć posągu, scharakteryzował mocarstwa i opisał ich powstania i upadki.


Części posągu:


1. Głowa ze złota (Dan.2,37.38) - Babilon - 605-539 r.p.n.e.

2. Piersi i ramiona ze srebra (Dan.2,39) - Medo-Persja - 539-331 r.p.n.e.

3. Brzuch i biodra z miedzi (Dan.2,39) - Grecja - 331-168 r.p.n.e

4. Nogi z żelaza (Dan.2,40) - Rzym - 168 r.p.n.e. do 476 r.n.e.

5. Stopy z żelaza i gliny (Dan.2,41-43) - czasy od 476 n.e. do dzisiaj.

6. Kamień uderzający w posąg (Dan.2,44.45) - Królestwo Jezusa, które przyjdzie.W Dan.2,45 napisane zostało: "Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny." Wydarzenia opisane w tym proroctwie potwierdzone są innymi proroctwami z Księgi Daniela, i do dziś wypełniły się dokładnie.

Aktualnie

Czy grozi nam zatem III wojna światowa?

Oczy całego świata zwrócone są na Bliski Wschód. Trwa nerwowe oczekiwanie na rozwój sytuacji w tym jednym z najbardziej zapalnych regionów świata.
 Niewykluczone, że w ciągu najbliższych godzin lub dni rozpocznie się zbrojna interwencja Stanów Zjednoczonych lub Rosji w Syrii.
 Jak wówczas zachowają się takie kraje, jak:  Chiny czy Iran?
 Nie brakuje dziś głosów, że konflikt w Syrii może stać się zarzewiem poważniejszego kryzysu, który rozleje się nie tylko na cały Bliski Wschód, ale przekształci się w spór o charakterze globalnym. Takie stanowisko nie jest obce komentatorom oraz politologom.
Czy grozi nam zatem III wojna światowa?

Jasnością przekazu w kwestii Syrii zaskakuje nawet kipiące zwykle od alegorii Pismo Święte. Oto, co możemy przeczytać w Księdze Izajasza, jednej z ksiąg Starego Testamentu:

" Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy "


 (Iz 17, 1-2; cytat z Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum w Poznaniu)

Czy możliwe jest, by wizja ta dotyczyła jakiegoś istotnego wydarzenia z przeszłości, gdy Damaszek został obrócony w pył? Z pewnością nie. Stolica Syrii pozostaje jednym z najstarszych miast świata i jest nieprzerwanie zamieszkana już od tysięcy lat. Zgodnie z proroctwem, które odnaleźć można w Księdze Izajasza, upadek tego starożytnego miasta nie pozostanie bez wpływu na sytuację na całym świecie i na ludzkość. Jego zniszczenie nastąpi bowiem w... przededniu ostatecznego końca dziejów


____________________________________________________________________


Nostradamus o III wojnie światowej:

“W nocy jak złodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca,
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie, a złociste strzały i płomienne grzyby będą burzyły jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na Europę,
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.

Objaśnienie:
Wielki smok = Chiny
Wielbłąd z półksiężyca = świat muzułmański
Złociste strzały i płomienne grzyby = ?? sami sobie odpowiedzcie
Niepłodna synagoga = Izrael
Kraj Osmanów = Turcja (dawniej: Imperium Osmańskie)
Pobratymcy = imigranci muzułmańscy w Europie
Będą machać zielonymi sztandarami = sztandar muzułmański jest zielony

 ___________________


Biblia o zrzuceniu bomby atomowej na Damaszek w Syrii:

Cytuję: “
Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą, i nikt ich nie spłoszy”
Koniec cytatu.
Cały werset: http://www.bibliacatolica.com.br/

Cytuję: ”
Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy je wszelkie oko,
I Ci, którzy go przebodli.
I będą uskarżać się nań wszystkie pokolenia Ziemi”

Wersety z biblii sugerują, że Damaszek, stolica Syrii, nie tylko zostanie zniszczony, ale także: “przestanie być miastem” – czyli przewiduje exodus ludzi z tego miasta, którzy mają się nie podejmować dzieła jego odbudowy.
Dalej wersety biblijne głoszą, że tereny dzisiejszego Damaszku będą opuszczone “na zawsze” i będą przez owe wieki “pastwiskiem” – stepem. Dlaczego? Przecież nawet po bombardowaniu, miasto się odbudowuje. Czyżby chodziło o użycie bomby atomowej i późniejsze trwające nawet tysiąclecia skażenie radioaktywne?

Czasy Ostateczne

Pozycjonowanie Free SEO

banner

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina