Czasy Ostateczne

Eschatologia


Eschatologia (z greckiego έσχατος /eschatos/ - ostatni + λόγος /logos/ - słowo, nauka) - w religiach i niektórych systemach filozoficznych, dział traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka, jak i świata (śmierci, końca świata). Eschatologia zajmuje się również życiem pośmiertnym człowieka, w którym to dusza zostanie osądzona i otrzyma karę lub nagrodę.
W literaturze z kręgu europejskiego (szczególnie średniowiecza) rozwinęły się kazania, pieśni i dialogi eschatologiczne. Kaznodzieje, myśliciele, artyści znajdowali w wyobrażeniach nieba i piekła jeden z istotniejszych sposobów wpływania na powszechne wzmacnianie wiary i poprawę moralności.
Samego słowa eschatologia jako pierwszy użył w XVII wieku luterański teolog, Abraham Calov (1612-1686), który napisał dzieło Eschatologia sacra. Były to rozważania o śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie ostatecznym i końcu świata. Większego znaczenia termin eschatologia nabrał w XIX stuleciu i dopiero od tego okresu zaczęto go powszechnie używać w teologii chrześcijańskiej.

Eschatolog Chrześcijański  - nauczyciel, tłumacz, wykładowca proroctw biblijnych (namaszczony, wybrany) Termin Eschatolog większego znaczenia nabrał w XIX stuleciu i dopiero od tego okresu zaczęto go powszechnie używać w teologii chrześcijańskiej.
 Eschatolog, Eschatologista, Eschatologist

Jak zostać Eschatologiem ?  eschatologia.gov.pl

Szkoła Eschatologii Chrześcijańskiej:     eschatologia
Kursy Eschatologiczne - interpretacja apokaliptycznych proroctw biblijnych.


W sprawie szkoleń, wykładów z Eschatologii Chrześcijańskiej, Apokalipsy, Czasów Końca, Proroctw Daniela pisz na emaila: eschatologia7@gmail.com

Uwaga!
Przepraszamy, aktualnie Platforma Edukacyjna Szkoły Eschatologicznej jest wstrzymana z powodu braków środków finansowych na realizacje projektu. Wszelkie zmiany będą opublikowane na tej stronie.

Konto do wsparcia platformy do Edukacji Eschatologicznej:
PLN: 79 1140 2004 0000 3502 7420 3728
USD: 82 1140 2004 0000 3212 0462 6851
BTC: 38WEusMPbhdqDo5GmDZETYR1n5WqX1LvTa
Szkoła Biblijna

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. JanaCzasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina