Czasy Ostateczne

4 Jeźdźcy

Czterej jeźdźcy apokalipsyCzterej jeźdźcy apokalipsy opisani są w Księdze Objawienia w rozdziale 6, wersety 1-8.

Czterej jeźdźcy symbolicznie obrazują różne wydarzenia, które wydarzą się przy końcu wieków.I. Biały Koń

Pierwszy jeździec apokalipsy opisany jest w Księdze Objawienia 6.2:

„I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.”
Obj.6.2

Najprawdopodobniej pierwszy jeździec wskazuje na antychrysta, który będzie miał władzę i który zwycięży wszystkich którzy się jemu sprzeciwią. Antychryst jest fałszywym naśladowcą Chrystusa, który również powróci na białym koniu (Księga Objawienia 19.11-16).II. Koń Czerwony (ognisty)

Drugi jeździec apokalipsy pojawia się w Księdze Objawienia 6.4:

„I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.”

Drugi jeździec odnosi się do strasznej walki jaka będzie miała miejsce przy końcu wieków.III. Koń Kary

Trzeci jeździec opisany w Księdze Objawienia 6.5-6:

„...koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara; a oliwy i wina nie tykaj.”

Trzeci jeździec apokalipsy odnosi się do wielkiego głodu, który nastąpi w wyniku tych strasznych wojen od czasów drugiego jeźdźca.IV. Koń Siwy

Czwarty jeździec wspomniany w Księdze Objawienia 6.8:

„I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.” 

Czwarty jeździec apokalipsy symbolizuje śmierć i zniszczenie. Wydaje się, że jest połączeniem wszystkich poprzednich jeźdźców. Czwarty jeździec apokalipsy przyniesie kolejne wojny i straszliwe spustoszenie głodem, wraz z okropnymi plagami i chorobami. Zdumiewające, albo raczej przerażające, jest to że czterech jeźdźców apokalipsy staje się „prekursorami” straszliwszych sądów, które nastąpią w czasie wielkiego prześladowania
(Księga Objawienia rozdziały 8-9 oraz 16).

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina