Czasy Ostateczne

SZATAN

Biblia nie podaje przykładu żadnej osoby, która mogłaby „sprzedać duszę” diabłu, czy zawrzeć z nim jakiś pakt.


 Teraz kilka informacji, jakie objawia nam Pismo Święte na temat szatana: 


1) Szatan posiada wystarczającą władzę by sprzeciwić się nawet aniołom (Juda 9; Księga Daniela 10.12-13).

2) Szatan szuka okazji do tego by zwieść ludzi, nawet przybierając postać anioła światłości (2 Koryntian 11.14-15).

3) Bóg zapewnił nam różne sposoby na to, by bronić się przed atakami szatana (Efezjan 6.11-12).

4) Władza szatana ograniczona jest do tego na co Bóg przyzwala, gdy wypełnia swoją wolę (Księga Joba 1.10-12; 1 Koryntian 10.13).

5) Szatan, będąc „bogiem tego świata” ma władzę nad tymi, którzy żyją na tym świecie bez Chrystusa (2 Koryntian 4.4).

Oczywiście są osoby, które zostały opętane (owładnięte są) działaniem szatana w swoim życiu, np. młoda kobieta mająca ducha wieszczego w Filippi (Dzieje Apostolskiej 16.16-19). Są także osoby, które zaangażowały się w działalność szatana, np. czarnoksiężnik Szymon (Dzieje Apostolskie 8.9-11) czy Elymas (Dzieje Apostolskie 13.8). Jednak we wszystkich tych trzech przypadkach moc Boga chroni ich przed zniewoleniem szatana. W gruncie rzeczy, Szymon otrzymuje szansę odwrócenia się od dawnego życia i pokuty (Dzieje Apostolskie 8.22), chociaż poniósł nieodwracalne „straty” na swojej duszy przez to, że dawniej zajmował się różnymi szatańskimi rzeczami.

Bez Chrystusa jesteśmy wszyscy przeznaczeni na potępienie i śmierć (Rzymian 3.23). Zanim zostaniemy zbawieni (uratowani od grzechu) trwamy w niewoli diabła, o czym czytamy w 1 Jana 5.19 „My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.” Wychwalajmy Pana, mamy nowego Mistrza, jedynego który jest w stanie złamać więzy grzechu i uwolnić nas na wieki (1 Koryntian 6.9-11; Ew. Marka 5.1-15).

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina