Czasy Ostateczne

Antychryst

Kim jest antychryst ?


Istnieje wiele spekulacji odnośnie osobowości antychrysta. Niektórzy upatrują, że jest nim Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad czy papież Benedykt XVI. W Stanach Zjednoczonych tytuł antychrysta przypisuje się byłemu prezydentowi Billowi Clintonowi, Georgeowi Bushowi czy obecnemu prezydentowi Barakowi Obamie. Zatem kim jest antychryst i jak możemy go rozpoznać ?

Biblia dokładnie nie podaje skąd będzie pochodził antychryst. Wielu biblistów spekuluje, że będzie on wywodził się ze związku dziesięciu narodów i/ lub z odnowionego Cesarstwa Rzymskiego (Księga Daniela 7.24-25; Księga Objawienia św. Jana 17.7).

Inni wierzą, że będzie Żydem, aby zwieść ludzi, że jest Mesjaszem. Wszystkie jednak te przypuszczenia są tylko spekulacjami, gdyż Biblia nie mówi dokładnie skąd będzie pochodził antychryst i jakiej będzie narodowości. Jednego dnia antychryst się ukaże. 2 Tesaloniczan 2.3-4 mówi nam, w jaki sposób rozpoznamy antychrysta:

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.”

Bardzo prawdopodobne, że wielu ludzi będzie mocno zaskoczonych osobowością antychrysta, gdy już się ukaże. Antychryst może już dzisiaj żyć, ale nie wiemy. Marcin Luter był przekonany, że papież żyjący w czasie Reformacji był antychrystem. W latach 40-tych XX wieku, wielu wierzyło że antychrystem jest Adolf Hitler. Inni, żyjący w ciągu ostatnich dwustu lat byli przekonani, że wiedzą kim jest antychryst. Aczkolwiek do tej pory wszystkie te przypuszczenia były fałszywe. Powinniśmy raczej poprzestać na spekulacjach, a raczej skupić się na tym, co Biblia mówi o antychryście: Księga Objawienia św. Jana 13.5-8 wskazuje, że

„dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na czterdzieści dwa miesiące. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi; każdy, którego imię nie jest zapisane w Zwoju życia Baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata.”
Objawienia św. Jana 13.5-8

Czy Anty - Chryst (Przeciwieństwo Chrystusa) będzie politykiem ?

Antychryst
Słowo Antychryst to słowo które przyprawia o dreszczeprzej, dla jednych tajemnicze i mroczne, dla pozostałych mityczne, dla niektórych śmieszne czy naiwne. Dotyczy to również tajemniczej liczby 666. I nikt właściwie nie wie o co tak naprawde sie pod tym kryje.
Apokalipsa Świętego Jana bywa interpretowana na wiele, różnych sposobów. Jedna z popularniejszych i bardziej znanych interpretacji mówi o tym, że w dniach ostatnich pojawi się wielki kryzys gospodarczy lub jak twierdzą inni - wielki konflikt zbrojny, który zostanie zażegnany przez jednego człowieka. Człowiek ten doprowadzi do Unii Światowej i podzieli świat na 10 regionów. Wprowadzi pokój na Ziemi i z początku będzie przyjacielem Izraela. Według jednej z teorii Antychryst użyje do kontroli nad światem elektronicznych chipów wszczepianych pod skórę, zawierających m.in. dane osobowe, kartę kredytową - będzie można nimi płacić - Biblia mówi, że bez znaku nie będzie można ani kupić ani sprzedać. Będzie to bardzo wygodne rozwiązanie. Z początku będą obowiązywały obok gotówki i karty kredytowej ale wkrótce wyprą te pozostałe i z dobrowolnych staną się przymusowe. W ten sposób zapanuje na świecie ład i porządek. Człowiekiem, który go zaprowadzi będzie antychryst opisany w Biblii jako bestia i wysłannik Szatana.

Obj. 13:16-17 On [antychryst] też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Dziś takie czipy wszczepiane są np. psom, kotom także w Polsce, a w USA nawet noworodkom w ramach ochrony przed kidnapingiem oraz młodym ludziom w znanych klubach by nie musieli nosić ze sobą portfeli i wyciągać ich przy każdych robionych zakupach.Komputeryzacja i miniaturyzacja wskazują na to, że elektroniczne chipy w powszechnym użyciu stają się perspektywą całkiem realną. Czy antychryst posłuży się takimi właśnie czipami? Niektórzy wierzą, że tak inni uważają to za całkowity absurd.
Jakkolwiek należy rozumieć ów "znak antychrysta", Biblia zapowiada, że przyjmie go wielu ludzi i wielu ludzi zostanie zwiedzionych, być może nie będzie więc to czymś oczywistym i ludzie, nawet i wierzący, mogą nie zorientować się nawet na co się dzieje.

Teorii na temat antychrysta i tego jak zapanuje nad światem jest wiele, jedno jednak jest pewne: kimkolwiek i jakikolwiek będzie, Biblia nie pozostawia nam wątpliwości: Kto w niego uwierzy, kto odda mu cześć i przyjmie jego znak (czy to rozumiany dosłownie czy metaforycznie) będzie potępiony i nie będzie już dla niego odwrotu.

Obj. 14:9-12
A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.


_ _ _


*pochwycenie – wg. Biblii przed czasem ucisku wierzący prawdziwie należący do Boga zostaną zabrani z ciałami do nieba. Na Ziemi pozostaną niewierzący oraz wierzący którzy nie należeli całym sercem do Boga. Ci będą mieli drugą szansę na zbawienie - nie przyjąć znaku i nie wyprzeć się Boga
I Tesaloniczan 4.16-17
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

*świadkowie – Obj. 11:3-12
I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi, A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich, A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany, I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

___
Polecam FILMY a Antychryście
Ciekawie czas panowania antychrysta przedstawiają poniższe filmy fabularne:
Film "Odległy Grom" z roku 1978 przedstawia znak antychrysta jako pieczątkę czy tatuaż wykonywany na skórze prawej dłoni lub na czole. Przy zakupach należało pokazać ów znak, autorzy filmu nie wpadli jeszcze na pomysł, że ktoś wymyśli coś takiego jak elektroniczny chip z kartą płatniczą.

Tą tematykę porusza też film "Pozostawieni" z roku 2000 który skupia się głównie na obrazie postaci Antychrysta jako genialnego stratega i polityka choć łączy z tym także nadnaturalne zdolności tej postaci. Pokazuje też opisywanych w Biblii dwóch świadków* którzy wg Biblijnej przepowiedni nawracać będą Izraela, potem zostaną zabici by wkrótce zmartwychwstać. Film jest bogatszy, nawiązuje też do odbudowania świątyni. Stara się przedstawić Biblijne przepowiednie racjonalnie, w sposób w jaki mogłyby zaistnieć w rzeczywistości.

Bardzo ciekawy i poruszający jest również film "Objawienie" z roku 1999. Przedstawia bardzo nowoczesną wizję świata w którym główną rolę gra wirtualna rzeczywistość, którą to wykorzystuje antychryst by zdobyć wyznawców i zgładzić chrześcijan. Jest on postacią niemal nie fizyczną i demoniczną. Ogłasza "dzień cudów" w którym każdemu człowiekowi proponuje to, czego pragnie najbardziej w zamian za oddanie mu czci i przyjęcie jego znaku. W razie sprzeciwu karą jest śmierć. Bardzo poruszająca wizja (choć lekko science fiction) i żywe postacie sprawiają, że film wywołuje duże wrażenie, szczególnie na tych, którzy znają przepowiednie Biblijne dotyczące czasów ostatecznych. Film nie skupia się w ogóle na znaku antychrysta, który pokazany jest raczej jako symbol wypalony na skórze, bardziej jednak w sposób duchowy, niż będący czymś materialnym i fizycznym.
Każdy z powyższych filmów zaczyna się pochwyceniem* ludzi wierzących.

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina