Czasy Ostateczne

Armagedon

Czym jest bitwa   A R M A G E D O N ? 

 

Słowo Armagedon pochodzi od hebrajskiego wyrazu Har-Magedon, które oznacza „Górę Megiddo” i jest synonimem przyszłej bitwy, w której Bóg osądzi i zniszczy siły antychrysta, tak jak jest to przepowiedziane w biblijnym proroctwie (Księga Objawienia św. Jana 16.16. 20.1-3, 7-10). Niezliczona ilość osób będzie uczestniczyć w bitwie Armagedon, gdyż ze wszystkich narodów zbiorą się ci, którzy będą walczyć przeciwko Chrystusowi.

Dokładne miejsce doliny Armagedon nie jest znane ponieważ nie istnieje żadna góra o nazwie Megiddo. Aczkolwiek, ze względu na to, że słowo „Har” może oznaczać również wzgórze, toteż istnieje duże prawdopodobieństwo że miejsce to jest wzgórzem otaczającym równinę Megiddo, jakieś sto kilometrów na północ od Jerozolimy. W tym rejonie miało miejsce ponad dwieście bitew. Równina Megiddo i równina Ezdrelon leżąca nieopodal będą głównymi punktami ogniskowymi bitwy Armagedon, która ogarnie cały Izrael aż na południe do edomskiego miasta Bosra (Księga Izajasza 63.1). Dolina Armagedon znana była z dwóch sławnych, zwycięskich bitew Izraelitów:

 1) Zwycięstwa Baraka nad Kananejczykami (Księga Sędziów 4.15)

 2) Zwycięstwa Gedeona nad Midiańczykami (Księga Sędziów rozdział 7). 

 

 „Armagedon” jest ogólnym terminem odwołującym się do końca świata, a nie wyłącznie do bitwy na równinie Megiddo.

Armagedon był również miejscem związanym z wielkimi tragediami: 

1) Śmiercią Saula i jego synów   (1 Księga Samuela 31.15 )

2) Śmiercią króla Jozjasza   (2 Księga Królewska 23.29-30; 2 Księga Kronik 35.22).

W związku z tymi wydarzeniami dolina Armagedon stała się symbolem ostatecznej walki pomiędzy Bogiem a siłami zła. Słowo Armagedon pojawia się tylko w Księdze Objawienia św. Jana 16.16, 

„I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.” 

Objawienia św. Jana 16.16

 


Dotyczy to zebrania królów (przywódcy), którzy walcząc po stronie antychrysta zgromadzą się aby ostatecznie rozprawić się z Izraelem. Nad Armagedonem „kielich wina zapalczywego gniewu Bożego” (Księga Objawienia św. Jana 16.19) będzie wylany, a antychryst ze swoimi naśladowcami zostanie przezwyciężony.  


Czytaj Apokalipsa sw Jana On-line Free
www.Eschatologia.098.pl


Szkoła Biblijna
www.school.blessingme.org

Dziesięcina
www.blessingme.org

 

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina