Czasy Ostateczne

Aktualnie

Czy grozi nam zatem III wojna światowa?

Oczy całego świata zwrócone są na Bliski Wschód. Trwa nerwowe oczekiwanie na rozwój sytuacji w tym jednym z najbardziej zapalnych regionów świata.
 Niewykluczone, że w ciągu najbliższych godzin lub dni rozpocznie się zbrojna interwencja Stanów Zjednoczonych lub Rosji w Syrii.
 Jak wówczas zachowają się takie kraje, jak:  Chiny czy Iran?
 Nie brakuje dziś głosów, że konflikt w Syrii może stać się zarzewiem poważniejszego kryzysu, który rozleje się nie tylko na cały Bliski Wschód, ale przekształci się w spór o charakterze globalnym. Takie stanowisko nie jest obce komentatorom oraz politologom.
Czy grozi nam zatem III wojna światowa?

Jasnością przekazu w kwestii Syrii zaskakuje nawet kipiące zwykle od alegorii Pismo Święte. Oto, co możemy przeczytać w Księdze Izajasza, jednej z ksiąg Starego Testamentu:

" Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy "


 (Iz 17, 1-2; cytat z Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum w Poznaniu)

Czy możliwe jest, by wizja ta dotyczyła jakiegoś istotnego wydarzenia z przeszłości, gdy Damaszek został obrócony w pył? Z pewnością nie. Stolica Syrii pozostaje jednym z najstarszych miast świata i jest nieprzerwanie zamieszkana już od tysięcy lat. Zgodnie z proroctwem, które odnaleźć można w Księdze Izajasza, upadek tego starożytnego miasta nie pozostanie bez wpływu na sytuację na całym świecie i na ludzkość. Jego zniszczenie nastąpi bowiem w... przededniu ostatecznego końca dziejów


____________________________________________________________________


Nostradamus o III wojnie światowej:

“W nocy jak złodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca,
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie, a złociste strzały i płomienne grzyby będą burzyły jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na Europę,
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.

Objaśnienie:
Wielki smok = Chiny
Wielbłąd z półksiężyca = świat muzułmański
Złociste strzały i płomienne grzyby = ?? sami sobie odpowiedzcie
Niepłodna synagoga = Izrael
Kraj Osmanów = Turcja (dawniej: Imperium Osmańskie)
Pobratymcy = imigranci muzułmańscy w Europie
Będą machać zielonymi sztandarami = sztandar muzułmański jest zielony

 ___________________


Biblia o zrzuceniu bomby atomowej na Damaszek w Syrii:

Cytuję: “
Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów.
Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą, i nikt ich nie spłoszy”
Koniec cytatu.
Cały werset: http://www.bibliacatolica.com.br/

Cytuję: ”
Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy je wszelkie oko,
I Ci, którzy go przebodli.
I będą uskarżać się nań wszystkie pokolenia Ziemi”

Wersety z biblii sugerują, że Damaszek, stolica Syrii, nie tylko zostanie zniszczony, ale także: “przestanie być miastem” – czyli przewiduje exodus ludzi z tego miasta, którzy mają się nie podejmować dzieła jego odbudowy.
Dalej wersety biblijne głoszą, że tereny dzisiejszego Damaszku będą opuszczone “na zawsze” i będą przez owe wieki “pastwiskiem” – stepem. Dlaczego? Przecież nawet po bombardowaniu, miasto się odbudowuje. Czyżby chodziło o użycie bomby atomowej i późniejsze trwające nawet tysiąclecia skażenie radioaktywne?

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina